Sa ligal na pagsasalita, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kapabayaan at pagpapabaya?


sagot 1:

Ang kapabayaan ay ang pagkilos ng hindi pagtupad sa pag-aalaga para sa isang tao na may utang ka sa isang tiyak na tungkulin ng pag-aalaga, tulad ng tungkulin ng mga magulang na magbigay ng isang napapanatiling kapaligiran para sa kanilang anak.

Ang kapabayaan ay isang pagkabigo upang matugunan ang anumang ligal na tungkulin na mayroon ka sa iba, tulad ng tungkulin na patakbuhin ang iyong sasakyan nang may makatuwirang pangangalaga.