Ano ang pagkakaiba ng metaphysics at ontology?


sagot 1:

Mayroong tiyak na magkakapatong, ngunit ang metapysika ay mas malawak at maaaring mailapat sa isang hanay ng mga disiplina sa labas ng ontology (I.e. Metaphysics ng epistemology, etika, wika, atbp.). Ang mga opinyon ay naiiba sa ito, ngunit ang aking paglilihi sa larangan ng metaphysics ay nababahala ito sa higit pang mga abstract na katanungan at napapansin nang higit pa tungkol sa pinagbabatayan ng kalikasan ng mga bagay. Ang metaphysics ay isang balangkas para sa pangangatwiran na maaaring mailapat sa halos anumang bagay, at ang ontology ay isa sa mga bagay na ito. Ngunit tama ka sa isang tanong na tulad ng "kung ano ang ontological status ng X" ay isang metaphysical na tanong din.


sagot 2:

Angologyology ay sistematikong diskarte sa kung anong pangunahing uri ng mga bagay na mayroon. Ano ang ibig kong sabihin ng "pangunahing"? Ang mga uri ay dapat na pangkalahatang sapat na hindi sila ang paksa ng isa sa mga tiyak na agham, tulad ng biology. Isaalang-alang, halimbawa, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga partikular na bagay, tulad mo at sa araw, at ang mga katangian o tampok ng mga bagay na ito. Ang lahat ng mga agham ay ipalagay ang pagkakaiba-iba, sa pagitan ng mga bagay at kanilang mga katangian. Kaya ang pag-unawa sa kalikasan ng pagkakaiba na ito ay isang pangunahing ontological na katanungan.

Ngunit ang ontology ay hindi lahat ay mayroong metaphysics. Ang metaphysics ay tulad ng ontology na kung saan ito ay nababahala sa ilang mga napaka pangkalahatang aspeto ng katotohanan, anumang bagay na may kaugnayan sa istraktura ng katotohanan. Kaya halimbawa ang kalikasan ng pagiging sanhi, maging may malayang kalooban, ay mga metapisiko na katanungan. Kung mayroong umiiral na diyos ay isang metaphysical na tanong, ngunit ang metaphysics ay hindi lamang nababahala sa mga katanungan tungkol sa mga di-pisikal na nilalang. Mayroong isang bagay tulad ng mga materyalistang pananaw na metaphysical na hindi sumusuporta sa pagkakaroon ng mga di-pisikal na nilalang. Maaari nating sabihin na ang metaphysics ay nagsasama ng ontology ngunit mayroon ding anumang pangkalahatang tanong tungkol sa katotohanan na sa pangkalahatan ay hindi makukulong sa isa sa mga espesyal na agham. Halimbawa, ang kontrobersya tungkol sa determinism kumpara sa malayang kalooban.


sagot 3:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 4:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 5:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 6:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 7:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 8:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 9:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 10:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 11:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 12:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 13:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.


sagot 14:

Ang metaphysics ay ang pagsasanay ng mga termino ng wrenching at konsepto mula sa kanilang pamumuhay na konteksto, kung saan mayroon silang kahulugan, at pagkatapos ay abstracting at pinatunayan ang mga salitang ito sa mga salitang metaphysical. Sa sandaling nai-abstract at tinanggal mula sa karaniwang kahulugan at totoong paggamit ng mga salitang metaphysical form ay bahagi ng isang metaphysical na wika at mayroon lamang paggamit at kahulugan sa loob ng metaphysic e.g napatunayan ang mga tokolohikal na token na walang katuturan kung "nalutas" sa ordinaryong mundo.

Sinusunod ng Ontology ang kasanayang ito na may lamang dalawang term na "pagiging" at "pagkakaroon" hal. Ang simple at tiyak na katumbas na salaysay na "nilalang na mayroon" ay maaaring maging metapisiko, pagkatapos ng maraming taon at libu-libong mga pahina, sa isang intological na panukala na "mga nilalang", mayroong ang stipulation na ang mga salitang "nilalang" at "umiiral" ay dapat gamitin bilang itinakda sa loob ng reassuringly kumuha ng babble ng partikular na metaphysicspeak.